Nhà cung ứng lao động hàng đầu
0946 703 926
Tiền lương và phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội năm 2018 thumbnail

Tiền lương và phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Theo Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH và Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 quy định Tiền lương đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau: Theo quy định tạiĐiều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, người lao động là công dân Việt Nam [...]