Cần tuyển gấp 50 Nam thợ phụ cơ khí thumbnail

Cần tuyển gấp 50 Nam thợ phụ cơ khí

Địa điểm làm việc: cách ngã tư Bình Thung 700m lương căn bản thợ phụ: 5.330.000₫/8h/26 công tăng ca 35.000₫, phụ cấp chuyên cần 200.000₫, Làm hành chính 7h-16h30 👉 Bao cơm, tăng ca bao cơm chiều. 👉 Hồ sơ đơn giản: chỉ cần chứng minh thư gốc. Việc làm lâu dài. Liên hệ ngay [...]