Cần tuyển gấp 50 nam lao động tại Linh Trung, Thủ Đức thumbnail

Cần tuyển gấp 50 nam lao động tại Linh Trung, Thủ Đức

Cần tuyển gấp 50 nam lao động.  Địa điểm làm việc: cách vòng xoay an phú 800m.  Lương 200.000 VNĐ / 8h  /ngày, làm hành chính.  Bao cơm, tăng ca bao cơm chiều.  Hồ sơ đơn giản, không cần bằng cấp. Có tăng ca: 35.000 VNĐ /h. Việc làm lâu dài, phụ cấp đầy đủ! [...]

Cần tuyển gấp 50 nam lao động làm việc tại vòng xoay An Phú thumbnail

Cần tuyển gấp 50 nam lao động làm việc tại vòng xoay An Phú

Cần tuyển gấp 50 nam lao động. Địa điểm làm việc: cách vòng xoay an phú 800m. Lương 200.000 VNĐ / 8h  /ngày, làm hành chính. Bao cơm, tăng ca bao cơm chiều. Hồ sơ đơn giản, không cần bằng cấp. Có tăng ca: 35.000 VNĐ /h. Việc làm lâu dài, phụ cấp đầy đủ! [...]