Tiền lương và phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội năm 2018 thumbnail

Tiền lương và phụ cấp đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Theo Thông tư 59/2015/TT-BLDTBXH và Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 quy định Tiền lương đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng...

Tuyển dụng 6 Nam/Nữ làm việt tại Công ty PSO thumbnail

Tuyển dụng 6 Nam/Nữ làm việt tại Công ty PSO

Cần tuyển gấp 6 Nam/Nữ cho các vị trí sau: 1 Vị trí quản lý sản xuất. 1 quản lý chuyền, 1 quản lý chất...